bg
Stichting Verzamelgelden GVR
bekostigt namens gemeenten het verduurzamen van woningen middels de GVR.
wijkgerichte enrgietransitie

Over de stichting

De Stichting Verzamelgelden GVR is in 2019 opgericht en heeft tot doel het namens gemeenten bekostigen van het tot stand brengen van verduurzamingsvoorzieningen aan woningen, die middels de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) worden gerealiseerd.

Om de verduurzamingsvoorzieningen namens gemeenten te bekostigen sluit de Stichting Verzamelgelden GVR overeenkomsten met aan de GVR deelnemende gemeenten en BNG Bank, welke de stichting financiert.

De Stichting Verzamelgelden GVR is verantwoordelijk voor de volledige administratie, het financiële beheer en de financiële reporting van de GVR. De uitvoering hiervan besteedt zij uit aan de Blauwtrust Groep, die nauw samenwerkt met De Woonpas ten behoeve van het stroomlijnen en borgen van de financiële - en administratieve processen.

Het bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Dhr. R.W. (René) Leegte
Voorzitter

René is naast oprichter van Publieke Zaken ook voormalig VVD kamerlid en fractiewoordvoerder energie, milieu en internationale handel.

Dhr. R. (Rutger) Schuur
Secretaris

Rutger is naast zijn functie als Chief Investment Officer bij ParkBee ook bestuurslid Dutch Green Building Council.

Dhr. R.A.G (Richard) van Rooij
Penningmeester

Richard is de Co-founder van De Woonpas en mede-ontwikkelaar van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling